Oversikt over gårder

Bruksnr Navn
45 Skoppum
 46  Tokerød
 47  Reier
48  Viulsrød
 61  Stenbjørnrød
 62  Løs
63  Gusland
64  Gusland

Tokerød

Gårdsnr. 46 i Borre.

Hovedygningene (bruksnr. 1) på Tokerød gård lå der som Tokerødveien 11 ligger i våre dager, på østsiden av jernbanelinjen.

Iflg. folketellingen bor her 40 personer med stort og smått.

Antall beboere ved folketellingen i 1900
Bruksnr. Adresse i dag Antall
 1 : Tokerødveien 13 20 personer (på 3 steder)
 2 :  Adalsveien 8 / Langmyra 18  8 personer
 3 :
 4 : Tokerødveien 7  5 personer
 5 :  Tokerødveien 9
 6 :  Tokerødveien 11  3 personer
7 : Stasjonsveien 1 3 personer
Lysheim 4 personer