Skoppum

Skoppum er et tettsted i Horten kommune i Vestfold.

Befolkningen pr. 1/1 2018 er 1.706.

I Skoppum krysser Vestfoldbanen og Rv 19 hverandre, og Skoppum stasjon (oppført rundt 1880) er en fredet bygning.

Kommunikasjon

Skoppum var før jernbanen kom på slutten av 1800-tallet en samling gårder, Skoppum, Løs, Reir, Viulsrød, Solberg, Rygland, Lørge og Sande.

Vestfoldbanen (Jarlsbergbanen, Grevskapsbanen) og Skoppum stasjon skulle bli et springbrett for utvikling.

 

Bedrifter på Skoppum

Mange bedrifter holder til på Skoppum.  To industriområder samt diverse bedrifter spredd rundt på tettstedet.

Lenker til bedrifter

 

Lag og organisasjoner

På Skoppum er det mange lag og organisasjoner, Skoppum Idrettslag er den største.